VBA aplikace pro MS Office

VBA aplikace

VBA aplikace a makra obecně slouží především k zautomatizování jednoduchých a často opakovaných úloh. Především v rámci kancelářské sady MS Office se nabízí široké možnosti využití. Osobně nejvíc pracuji s makry v Excelu, ve kterém jsem vytvořil již několik užitečných aplikací pro použití při auditorské práci. To, na co by jinak bylo potřeba několik excelových vzorečků a několik desítek minut času, nyní dokáže jedna aplikace v řádu jednotek sekund.

Mohu pro Vás vytvořit makra a aplikace přímo na míru Vašim potřebám, a to v řádu několika dní či hodin. Tyto makra mohou například importovat data z internetu či z jiných souborů, zpracovávat tato data, vytvářet vlastní propracované filtry a podobně. V rámci programu MS Excel je také možné vytvářet vlastní funkce, které se potom používají stejně, jako základní funkce obsažené v samotném programu MS Excel (tj. vepsáním do buňky a zadáním potřebných parametrů funkce). Také je možné pomocí těchto aplikací upravovat soubory a složky v systému Windows (hromadně měnit názvy souborů či složek, otevírat, upravovat a ukládat soubory apod.).

Konkrétní možnosti využití si ale můžete nejlépe představit sami ve své praxi – veškeré opakující se úkony, které na počítači děláte, se většinou dají jednoduše automatizovat a nahradit makry. Proto mne neváhejte kontaktovat s Vašimi nápady a úvahami. Cena je stanovena vždy dohodou na základě zákazníkových požadavků, vždy se však pohybuje kolem 690,- Kč za hodinu práce. Na konkrétní příklady využití VBA aplikací se můžete podívat níže:

VBA aplikace pro audit

Tvorbou VBA aplikací pro použití v auditorské praxi se zabývám již od roku 2013. Nabízím Vám hotové a vyzkoušené aplikace, které se mohou hodit v každé auditorské společnosti. Jednotlivé aplikace si můžete prohlédnout na kartách níže. Jejich zaměření a funkci najdete v popisku, a jak sami uvidíte, každá z nich usnadňuje často jednotvárnou a zdlouhavou práci. Cena je 790,- Kč za jednu aplikaci (použití je možné na neomezeném množství počítačů), při nákupu více aplikací najednou je možná sleva:

Automatická tvorba Úvodních rozpisů (přehledů účtů)

Automatická tvorba Úvodních rozpisů (přehledů účtů)

Tato aplikace dokáže vytvořit z obratové předvahy tzv. přehledy účtů jednotlivých sekcí auditu. Upraví si předvahu do potřebné podoby a vytvoří si součtové souhrny dle syntetických účtů. Následně – dle předem zadaného klíče – rozkopíruje jednotlivé řádky (účty) předvahy do připravených sekcí auditu. Je možné připravit i libovolnou hlavičku (s názvem klienta, stanovenou materialitou, datem provedení auditu apod.), či patičku (například vložení směnných kurzů vybraných měn k datu provedení auditu).

Výběr vzorků peněžní jednotkou

Výběr vzorků peněžní jednotkou

Smyslem této aplikace je dle zadaných parametrů (jako jsou např. přirozené a kontrolní riziko) na daný soubor položek použít tzv. výběr peněžní jednotkou. Aplikace umí automaticky rozeznat a vybrat všechny položky nad prováděcí významnost. Tyto vybere zvlášť, a ze zbylých položek pak peněžní jednotkou vybere požadovaný vzorek. Výsledek je možné opět doplnit patřičnou hlavičkou s informacemi o klientovi apod.

Automatická kontrola bilanční kontinuity

Automatická kontrola bilanční kontinuity

Jednoduchá aplikace na kontrolu bilanční kontinuity. Porovnává počáteční stavy obratové předvahy aktuálního období a konečné stavy obratové předvahy minulého období. V případě založení nového účtu v aktuálním období zkontroluje, zda má takový účet nulový počáteční zůstatek. Zeleně pak zvýrazní účty které jsou v pořádku, červeně pak ty, které vykazují chybu. Samozřejmě nepočítá výsledkové účty, ty do vyhodnocení vůbec nezahrnuje.

Výpočet splátkových kalendářů

Výpočet splátkových kalendářů

Tato aplikace po zadání příslušných údajů (výše jistiny, první splátky jistiny a první splátky úroku) dopočítá celý spátkový kalendář. Výhoda této aplikace spočívá v tom, že zatímco většina splátkových kalendářů poskytovaných úvěrovými společnostmi neobsahuje údaje jako zůstatek k datu či výše splátek jistiny a výše splátek úroků za dané období. Ze splátkového kalendáře v Excelu se však tyto částky dají zjistit na několik kliknutí. Ověření výše zaúčtovaných nákladových úroků je tak otázkou chvíle. Stejně tak ověření výše splátek za daný rok či zůstatku příslušného úvěrového účtu se stává otázkou pohých pár sekund.

Automatická tvorba výkazů z obratové předvahy

Automatická tvorba výkazů z obratové předvahy

Po vložení obratové předvahy vypočítá tento program hodnoty jednotlivých řádků výkazů, převede je na tisíce, provede zaokrouhlení tak, aby souhlasila aktiva a pasiva a zároveň aby se zaokrouhlený součet jednotlivých položek rovnal součtu zaokrouhlených položek. Pokud je to nutné, je možné jednotlivé položky obratové předvahy (či pouze jejich části) vložit na jiný řádek výkazů, než program odhadl (např. když je potřeba rozlišit krátkodobou a dlouhodobou část pohledávky/závazku apod.). Pokud již nejsou potřeba žádné změny, je možné takto vypočítané hodnoty vyexportovat do samostatného Excelového souboru výkazů.